Sociálna práca – titul zadarmo?!

untitled-2163

Všeobecne sa v dnešnej spoločnosti hovorí, že vysoké školy neustále chrlia nových a nových vysokoškolskí vzdelaných ľudí, ktorí sú svojim titulom a „vzdelaním“ ako to mnohí ironicky uvádzajú úplne zbytoční a nepotrební. Ide najme o študijné programy ako sociálna práca a ďalšie tomu podobné. Títo absolventi a ich tituly z týchto študijných programov sú veľmi znevažované, podceňované a označované za „tituly za nič“ respektíve označované ako „ tituly za peniaze“. Všetkých títo ľudí, ktorí toto hovoria (napriek tomu, že to paradoxne nikdy neštudovali) srdečne pozdravujem a prosím ich aby si našli čas a prečítali tento článok nakoľko vôbec nevedia o čom hovoria…

(viac…)